K2

Podmienky súťaže

I. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť Trekland s.r.o. Vajanského nábrežie 9, 811 02 Bratislava v spolupráci s Martinom Navrtátilom z Travelistanu .

II. Predmet a trvanie súťaže

Predmetom súťaže je zájazd do K2 Base Campu so sprievodcom Martinom Navrtátilom. Hlasovanie sa spúšta 01.05.2018 a končí 01.06.2018 o 00:01.

III. Podmienky účasti v súťaži 

Súťaže sa môže zúčastniť každá osoba staršia ako 18 rokov, ktorá je občanom Slovenskej republiky. Podmienkou je natočenie videa na tému Base Camp môjho života a vyplnenie registrácií na stránke www.trekland.sk/k2sutaz.

Organizátor si vyhradzuje právo na odstránenie videá, ktoré by porušovalo zákony Slovenskej republiky alebo by sa nezhodovalo s morálnymi a etickými zásadami spoločnosťou Trekland. 

Súťaže sa nesmú zúčastniť zamestnanci spoločnosti Trekland s.r.o.

Súťažiaci má právo odstúpiť zo súťaže. Svoje odstúpenie je povinný poslať písomne, napríklad mailom.

IV. Harmonogram súťaže:

01.04. 2018 – spustenie prihlasovania súťažných videí a registrácie

01.05.2018 – spustenie hlasovania

01.06.2018 – ukončenie hlasovania

Výherca bude informovaný 01.06. 2018 a zároveň bude jeho meno zverejnené na stránke www.trekland.sk/k2sutaz 

V. Poskytnutie osobných údajov

Za účelom zapojenia sa do súťaže a zverejnenia výsledkov je organizátor oprávnený v rámci registračného formulára požadovať od súťažiaceho súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa, e-mail a telefónne číslo. Tiež súhlas so šírením obrazových a zvukových záznamov.

Poskytnutím osobných údajov udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, adresa za účelom identifikácie výhercu, vybavenia víz a zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a obec na účely uverejnenia mena výhrecu na webovej stránke www.trekland.sk/k2sutaz.Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

VI. Záverečné ustanovenie

Výhra v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. 

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor, ktorý si súčasne vyhradzuje právo na zmenu podmienok súťaže po jej vyhlásení. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie alebo zrušenie súťaže.