K2

Vyhraj výlet
do base campu K2

Natoč video a vyraz
s Treklandom do sveta!

Natoč video

Natoč video

na tému “Basecamp môjho života”

apríl - máj 2018

Zbieraj lajky

Zbieraj lajky

zaujmi čo najviac ľudí a získaj čo najviac hlasov

máj 2018

Vyraz pod K2

Vyraz pod K2

uži si nezabudnuteľných 19 dní pod K2

júl 2018

viac info o súťaži